Tjänster

Affektfokuserad psykoterapi på psykodynamisk grund (ISTDP) 

I all psykodynamisk inriktad terapi erbjuds du möjligheten att tillsammans med en terapeut undersöka dina känslor, relationsmönster och inre föreställningar om dig själv.

I affektfokuserad terapi står känslan i fokus. Våra känslor (affekter) är medfödda och har avgörande betydelse för hur vi tänker och handlar i vardagslivet. I terapin utforskar och fördjupar du dina känsloupplevelser och ökar din förmåga att tolerera och hantera dessa. ISTDP är särskilt hjälpsamt för dig med relationsbesvär, depression, psykosomatiska besvär och ångest, för dig som har svårt att hantera känslor/inte har någon kontakt med dina känslor. 

Metoden kallas affektfokuserad då ett mål i terapin är att underlätta för patienten att uppleva sina känslor fullt ut. Vissa affekter undviks, precis som en person med spindelfobi undviker spindlar, undviker andra vissa känslor, som att känna ilska eller att känna stolthet över sig själv.

Metoden har växande forskningsstöd och har även visat sig verksam vid komplex, långvarig problematik och psykosomatiska tillstånd.

Ett tydligt avgränsat mål nås i regel mellan 10-20 gånger, medan en mer genomgripande förändring av till exempel en mångårig relationsproblematik eller långdragen psykisk ohälsa tar längre tid.

Det finns också möjlighet att arbeta i så kallad block-terapi, med 3 block á 2 timmar eller 2 block á 3 timmar. Det ger ett intensivt pass, lämpligt för arbete med just fokus på affekter.

Du kan komma att tillfrågas angående videoinspelning av samtalen då detta är ett hjälpmedel för terapeuten att noggrant följa processen och din utveckling. Allt material hanteras med den sekretess och säkerhet som åligger psykoterapeuter enligt lag.

EMDR

Har arbetat några år efter den utbildning som krävs och håller på att  kvalificera mig till certifierad EMDR-psykoterapeut.

Behandling av akuta kriser/ traumatisering

EMDR är en förkortning av ”Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. EMDR är en psykoterapimetod baserad på ögonrörelser, som kan hjälpa dig att minska besvären efter upplevelser från det förgångna som stör ditt dagliga liv.

Vanligtvis handlar dessa tidigare upplevelser om trauman av olika slag som t.ex. överfall, övergrepp, olyckshändelser eller naturkatastrofer. EMDR har också använts för att hjälpa människor att hantera ångest och panikkänslor, svår sorg, reaktioner på fysiska sjukdomar och många andra tillstånd där starka känslor är förknippade med livsupplevelser.

EMDR syftar till att aktivera förmågan att hantera påverkan traumat har på oss idag. Metoden kan hjälpa dig att känna igen och arbeta med känslor och tankar som kommer upp i anslutning till traumat, och som stör ditt vardagliga liv. Den kan också hjälpa dig att tänka annorlunda om dig själv i förhållande till det som hänt.

(text från info@emdr.se, där du kan läsa mera).

Stödjande och vägledande samtal

Med utgångspunkt från KBT i primärvård, att förstå och förhålla sig till tankar, känslor och upplevda hinder.

Som anhörig behöver man ibland bekräftelse på att man stödjer sin närstående på rätt sätt, eller få en möjlighet att fundera ut andra strategier för att möta vardagens utmaningar på. Du kan boka ett samtal eller flera, anpassat efter dina behov.

Syftet med samtalet är att ge en möjlighet att reflektera över situationen tillsammans med en professionell person. Målet kan vara att man vill förändra sina egna strategier i vissa sammanhang och möta vardagens utmaningar på ett annat sätt, att ge nya perspektiv på svårigheter man upplever.

Om ÖAF

Susanne Anderö Wännström  socionom/leg. psykoterapeut  Telefon: 070-671 99 89  E-post: susanne@anhorigostersund.se

Susanne Anderö Wännström
socionom/leg. psykoterapeut
Telefon: 070-671 99 89
E-post: susanne@anhorigostersund.se