Om ÖAF

Om ÖAF

Jag heter Susanne Anderö Wännström och driver mottagningen. Jag är socionom och leg. psykoterapeut och har varit yrkesverksam sedan 1981. Jag har lång och bred erfarenhet av att möta och arbeta med många olika typer av mänskliga bekymmer, oavsett om det handlar om pågående svårigheter eller saker som hänt tidigare i livet och lämnat spår. Jag arbetar med KBT i primärvård samt är också certifierad i ISTDP (intensive short-term psychodynamic phsychotherapy) behandling som fokuserar på affekter/känslor och JSP( jagstrukturerande psykoterapi.
Certifiering i EMDR (traumabehandling) pågår.

Många av oss stöter på kriser gällande separationer eller förluster, trauman eller sömnsvårigheter, depressivitet, stress eller ångest, under livet. Fokus kommer att ligga på det problem du vill ha hjälp med. Vi går tillsammans igenom dina önskemål och ditt eget mål med det psykoterapeutiska samtalet.

Jag möter individer och par, antingen som privatpersoner eller på uppdrag från offentliga eller privata verksamheter som företagshälsovård och som korttidspsykoterapier via försäkringsbolagens krisförsäkringar.

Du kan läsa mer om de metoder jag använder mig av under rubriken tjänster.

Som legitimerad psykoterapeut har man tystnadsplikt och lyder under Socialstyrelsens regler för vård och behandling. Tillsyn utövas av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Självklart finns patientförsäkring.

Susanne Anderö Wännström  socionom/leg. psykoterapeut  Telefon: 070-671 99 89  E-post: susanne@anhorigostersund.se

Susanne Anderö Wännström
socionom/leg. psykoterapeut
Telefon: 070-671 99 89
E-post: susanne@anhorigostersund.se