Välkommen till Östersunds anhörig och
föräldramottagning AB

Har Någon som står dig nära det svårt?

När någon av dina anhöriga får problem påverkas även du.
Oavsett om det rör sig om psykiska eller fysiska sjukdomar, tillstånd eller handikapp kan din vardag bli bekymmersam.
Då kan du behöva professionell hjälp att reflektera över tillvaron. Hör av dig om du behöver någon att prata med.

STÖDJANDE OCH VÄGLEDANDE SAMTAL

En möjlighet att reflektera över din situation med någon utomstående.

AFFEKTFOKUSERAD PSYKOTERAPI

Fokuserar på dina känslor, reflektionsmönster och inre föreställningar om dig själv.

SAMTAL

 

Undersöker sambandet mellan tankar, känslor och beteende.

Östersunds anhörig- och föräldramottagning AB

Telefon: 070-671 99 89

E-post: susanne@anhorigostersund.se