Välkommen till

Östersunds anhörig
och föräldramottagning AB

Har du själv eller någon närstående mött svårigheter?

När vi själva eller någon av våra anhöriga får problem, påverkas tillvaron. När du inte hittar tillbaka till din kraft på egen hand, när det inte räcker att tala med vänner eller du söker en mer neutral person att tala med, oavsett om det gäller dig själv eller någon närstående som har det svårt.

Då kan det vara bra att reflektera över tillvaron tillsammans med en professionell person.

 

Om ÖAF

Susanne Anderö Wännström  socionom/leg. psykoterapeut  Telefon: 070-671 99 89  E-post: susanne@anhorigostersund.se

Susanne Anderö Wännström
socionom/leg. psykoterapeut
Telefon: 070-671 99 89
E-post: susanne@anhorigostersund.se